K prodeji - Podíl 1/5 na bytové jednotce v Příbrami

Podíl 1/5 na bytové jednotce v Příbrami

Vloženo:
17.03.2023
Naposledy upraveno:
17.03.2023
Ident. číslo:
Lokalita:
okres Příbram
Způsob prodeje:
Mimo dražbu
Cena:
dohodou
Podíl 1/5 na bytové jednotce v Příbrami

Bližší informace

V rámci insolvenčního řízení dlužnice Ruženy Horváthové, sp. zn. KSUL 45 INS 18586/2021 nabízíme k prodeji tyto nemovité věci:

·         podíl 1/5 na bytové jednotce: byt č. 115/31, LV 8166, v bytovém domě Příbram III, č.p. 115, postaveném na parcele parc. č. 2333/12, pozemková parcela, zastavěná plocha a nádvoří, LV 7935 a podíl 603/19531 na společných částech domu: bytový dům Příbram III č.p. 115, postavený na parcele parc. č. 2333/12, LV 7935

to vše pro katastrální území a obec Příbram, vedené katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrálním pracovištěm Příbram

 

Znalecký posudek lze na vyžádání zaslat.

Nabídku můžete učinit prostřednictvím emailu: dykastova@iphk.cz do 17. 04. 2023.

V nabídce sdělte: předmět koupě, kupní cenu, jméno dlužníka nebo sp.zn., jméno a příjmení zájemce, vč. tel. kontaktu.

Vyřizuje: Bc. Marie Dykastová

Tel: 703 141 889

Pozn. Nemovité věci budou prodány zájemci, který učiní nejvyšší nabídku.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Filtrování výsledků

od do
| |