K prodeji - Prodej podílu 1/18 na LV 88, k.ú. Libčice

Prodej podílu 1/18 na LV 88, k.ú. Libčice

Vloženo:
14.12.2022
Naposledy upraveno:
14.12.2022
Ident. číslo:
Lokalita:
okres Příbram
Způsob prodeje:
Mimo dražbu
Cena:
dohodou
Prodej podílu 1/18 na LV 88, k.ú. Libčice

Bližší informace

V rámci insolvenčního řízení dlužníka Jiřího Procházky, sp. zn. MSPH 95 INS 3248/2022, nabízí insolvenční správce k prodeji tento nemovitý majetek:

-          Podíl 1/18 na nemovitých věcech:

o   Pozemek parc. č. 591/2, orná půda,

o   Pozemek parc. č. 591/6, orná půda,

o   Pozemek parc. č. 593/2, ostatní plocha,

o   Pozemek parc. č. 593/5, ostatní plocha,

o   Pozemek parc. č. 593/8, trvalý travní porost,

o   Pozemek parc. č. 593/13, vodní plocha,

o   Pozemek parc. č. 593/15, trvalý travní porost,

To vše zapsáno na LV 88 pro katastrální území Libčice, obec Nový Knín, vedené katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, kat. pracoviště Příbram

 

Nabídku můžete učinit prostřednictvím e-mailu: dykastova@iphk.cz. V nabídce sdělte: předmět koupě, kupní cenu, jméno dlužníka nebo sp. zn., jméno a příjemní zájemce a to včetně telefonního kontaktu.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Vyřizuje: Bc. Marie Dykastová

Pozn: Věci budou prodány zájemci s nejvyšší učiněnou nabídkou.

Filtrování výsledků

od do
| |