K prodeji - Prodej podílu 1/2 na orné půdě v k.ú. Náklo

Prodej podílu 1/2 na orné půdě v k.ú. Náklo

Vloženo:
08.02.2023
Naposledy upraveno:
08.02.2023
Ident. číslo:
Lokalita:
okres Olomouc
Způsob prodeje:
Mimo dražbu
Cena:
661 950 Kč
Prodej podílu 1/2 na orné půdě v k.ú. Náklo
Prodej podílu 1/2 na orné půdě v k.ú. Náklo Prodej podílu 1/2 na orné půdě v k.ú. Náklo Prodej podílu 1/2 na orné půdě v k.ú. Náklo

Bližší informace

V rámci insolvenčního řízení dlužníka Zdenka Zendulk, sp. zn.  KSOL 10 INS 13457/2021 nabízíme k prodeji následující nemovitý majetek:

  • podíl 1/2 na pozemku parc.č. 19/2, orná půda,

to vše na LV 799, pro katastrální území a obec Náklo, okres Olomouc, vedené Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc.

Pozemek č. parc. 19/2 orná půda v obci a katastrálním území Náklo. Pozemek je rovinatý, nachází se v okrajové části obce v lokalitě, která je určena platným územním plánem k zastavění s označením UBR B3 - plochy venkovského typu - obytné. Přístup k pozemku je přes vodoteč Cholinky, který je řešen u vedlejších pozemků žel. bet. přemostěním. Toto přemostění u oceňovaného pozemku není v současné době vybudováno. Z inženýrských sítí je na pozemek zaveden elektrický proud zemním kabelem ukončený ve sloupku. Kanalizace a plynovodní řad vede ve veřejné části a je možno provést jednotlivé přípojky. Vodovodní řad končí před pozemkem sousedním a je nutno tento řad prodloužit .

 

Nabídku můžete učinit prostřednictvím e-mailu: spacirova@insolvencyproject.cz. V nabídce sdělte: předmět koupě, kupní cenu, jméno dlužníka nebo sp. zn., jméno a příjmení zájemce, vč. tel. kontaktu.

Minimální kupní cena: 661.950,-Kč

Vyřizuje: Denisa Špacírová

E-mail: spacirova@iphk.cz

Tel: 778 545 284

 

Pozn:  Nemovitost bude prodána zájemci, který učiní nejvyšší nabídku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Filtrování výsledků

od do
| |