K prodeji - Prodej podílů na nemovitých věcech - Hruboňovo, Slovenská republika

Prodej podílů na nemovitých věcech - Hruboňovo, Slovenská republika

Vloženo:
05.01.2024
Naposledy upraveno:
05.01.2024
Ident. číslo:
Lokalita:
Zlínský kraj
Způsob prodeje:
Mimo dražbu
Cena:
dohodou
Prodej podílů na nemovitých věcech - Hruboňovo, Slovenská republika

Bližší informace

V rámci insolvenčního řízení dlužnice Michaely Gorné, sp. zn. KSPL 54 INS 16473/2021, nabízí insolvenční správce k prodeji tento nemovitý majetek:

·       - podíl o velikosti 1/8 na parc. č. 69 o výměře 151m2, trvalý travní porost,
to vše zapsáno na LV 575 pro katastrálne územie Výčapky, obec Hruboňovo, Okres Nitra, Slovenská republika

·       - podíl o velikosti 1/8 na parc. č. 70/1 o výměře 146 m2, trvalý travní porost,
- podíl o velikosti 1/8 na parc. č. 70/2 o výměře 16 m2, trvalý travní porost,
to vše zapsáno na LV 576 pro katastrálne územie Výčapky, obec Hruboňovo, Okres Nitra, Slovenská republika

·      -  pozemek parc. č. 120/8 o výměře 4783 m2, orná půda,
to vše zapsáno na LV 610 pro katastrálne územie Výčapky, obec Hruboňovo, Okres Nitra, Slovenská republika

·       - podíl o velikosti 1/2 na parc. č. 71/1 o výměře 254 m2, trvalý travní porost,
- podíl o velikosti 1/2 na parc. č. 71/2 o výměře 12 m2, trvalý travní porost,
to vše zapsáno na LV 825 pro katastrálne územie Výčapky, obec Hruboňovo, Okres Nitra, Slovenská republika

Nabídku můžete učinit prostřednictvím e-mailu: dykastova@iphk.cz. V nabídce sdělte: předmět koupě, kupní cenu, jméno dlužníka nebo sp. zn., jméno a příjemní zájemce a to včetně telefonního kontaktu.

Vyřizuje: Bc. Marie Dykastová
email: dykastova@iphk.cz

Pozn: Nemovité věci budou prodány zájemci, který učiní nejvyšší nabídku. To platí až do doby uzavření smlouvy s konkrétním zájemcem, nebo do doby uplynutí termínu pro předkládání nabídek, bude-li takový termín insolvenčním správcem vyhlášen. Náklady spojené s předkládáním nabídek a uzavřením smlouvy si nese každý zájemce ze svého a nelze požadovat jejich úhradu od insolvenčního správce. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Filtrování výsledků

od do
| |