K prodeji - Prodej podílu na pozemcích v katastrálním území Ovesná

Prodej podílu na pozemcích v katastrálním území Ovesná

Vloženo:
12.01.2024
Naposledy upraveno:
12.01.2024
Ident. číslo:
Lokalita:
okres Děčín
Způsob prodeje:
Mimo dražbu
Cena:
dohodou
Prodej podílu na pozemcích v katastrálním území Ovesná

Bližší informace

V rámci insolvenčního řízení dlužníka Romana Peterky, sp. zn. KSUL 63 INS 4325/2023 nabízíme k prodeji tyto nemovité věci:

Podíl o velikosti 41/80 na nemovitých věcech:

·      -  Pozemek parc. č. 30, zahrada,

·     -    Pozemek parc. č. 36, zahrada,

to vše zapsáno na LV 435 pro katastrální území Ovesná, obec Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín, vedené katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrálním pracovištěm Děčín

Pozemky se nacházejí ve stavebně nesrostlé části obce. Jsou přístupné po nezpevněné komunikaci - polní cestě místního významu. Jsou ve svažitém terénu. V dané lokalitě je z inženýrských sítí vybudován pouze elektrický proud. Obě pozemkové parcely jsou zanedbané, neudržované prakticky neprůchodné vzhledem k hustému náletovému porostu. Pozemek č. parc. 30 zahrada je v platném územním plánu označen jako zeleň sídelní - ZS, pozemek č. parc. 36 zahrada je označen v platném územním plánu pro zastavění smíšené venkovské - SV.

Nabídku můžete učinit prostřednictvím emailu: dykastova@iphk.cz

V nabídce sdělte: předmět koupě, kupní cenu, jméno dlužníka nebo sp.zn., jméno a příjmení zájemce, vč. tel. kontaktu.

Vyřizuje: Marie Dykastová

Pozn: Nemovité věci budou prodány zájemci, který učiní nejvyšší nabídku. To platí až do doby uzavření smlouvy s konkrétním zájemcem, nebo do doby uplynutí termínu pro předkládání nabídek, bude-li takový termín insolvenčním správcem vyhlášen. Náklady spojené s předkládáním nabídek a uzavřením smlouvy si nese každý zájemce ze svého a nelze požadovat jejich úhradu od insolvenčního správce. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Filtrování výsledků

od do
| |