K prodeji - Prodej pozemku v k.ú. Jiříkov

Prodej pozemku v k.ú. Jiříkov

Vloženo:
14.02.2023
Naposledy upraveno:
26.06.2023
Ident. číslo:
Lokalita:
okres Děčín
Způsob prodeje:
Mimo dražbu
Cena:
dohodou
Prodej pozemku v k.ú. Jiříkov

Bližší informace

V rámci insolvenčního řízení dlužníka Ivana Šporky, sp. zn.  KSLB 82 INS 13608/2019 nabízíme k prodeji následující nemovitý majetek:

  • podíl 1/2 na pozemku parc.č. 2782/7, zahrada,

zapsaný na LV 1172, pro katastrální území a obec Jiříkov, okres Děčín, vedené Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Zahrada č. parc. 2782/7 se nachází mezi komunikacemi Rumburskou a Teplickou. Je přístupná z obou těchto ulic. Tvoří jednotný funkční celek se zastavěnou plochou a nádvořím č. parc. 1120 jejíž součástí je stavba rodinného domu čp. 676. Vlastník předmětného domu je i spoluvlastníkem oceňované zahrady. Pozemek zahrady je v platném územním plánu určen k zastavění nízkopodlažní obytnou zástavbou. Inženýrské sítě jsou v dané lokalitě vybudovány kompletně a je možnost jejich napojení. Na základě místního šetření a zjištění, že vlastník RD čp. 676 je též spoluvlastníkem předmětné zahrady bude při ocenění na tento pozemek nahlíženo jako na pozemek stavební, bez srážek.

Nabídku můžete učinit prostřednictvím e-mailu: pouchla@insolvencyproject.cz. V nabídce sdělte: předmět koupě, kupní cenu, jméno dlužníka nebo sp. zn., jméno a příjmení zájemce, vč. tel. kontaktu.

Minimální kupní cena: 253.530,-Kč

Vyřizuje: Mgr. Irena Pouchlá

E-mail: pouchla@iphk.cz

Tel: 778 545 284

 

Pozn:  Nemovitost bude prodána zájemci, který učiní nejvyšší nabídku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Filtrování výsledků

od do
| |