K prodeji - Prodej RD č.p. 163 v obci Konice

Prodej RD č.p. 163 v obci Konice

Vloženo:
23.01.2017
Naposledy upraveno:
23.01.2017
Ident. číslo:
Lokalita:
okres Prostějov
Způsob prodeje:
Mimo dražbu
Cena:
614 000 Kč
Prodej RD č.p. 163 v obci Konice

Bližší informace

V rámci insolvenčního řízení nabízíme k prodeji RD v obci Konice. Nemovitosti se nacházejí na okraji zastavěného území města Konice. Příjezd k nemovitostem je možný po místní veřejné asfaltové komunikaci. Nemovitost je samostatně stojící, nepodsklepený, jednopodlažní rodinný dům bez podkroví, obdélníkového půdorysu, s přístavbou vstupní verandy. Objekt je zastřešen sedlovou střechou, bez podkroví, s půdním prostorem.

Jedná se o rodinný dům s jedním bytem 2 +1 s příslušenstvím a s výměnkem 1 + 1, který je v neobyvatelném stavu.

Vstup do objektu je možný z prostoru veřejné komunikace do předzahrádky objektu z této předzahrádky do vstupní verandy v 1. NP. Půdní prostor je přístupný dřevěným schodištěm z chodby objektu.

Terén v prostoru objektu rodinného domu je rovinný.

Příslušenství rodinného domu tvoří vedlejší stavba – kůlna a venkovní úpravy : přípojka vody z obecního vodovodu, žumpa, přípojka splaškové kanalizace do žumpy, přípojka elektro, zpevněné plochy, a oplocení zahrady se vstupními vrátky.

Pozemek p.č. 1862 slouží jako zahrada objektu. Na pozemku p.č. 1861 s objektem rodinného domu č.p. 163 je dle výpisu z KN zřízeno věcné břemeno užívání nemovitosti ve prospěch určité osoby na dobu jejího života. Toto věcné břemeno již zaniklo úmrtím oprávněné osoby.

Objekt byl postaven v roce cca 1890, jeho stáří je tedy cca 126 let. Před 50 lety byly osazeny zařizovací předměty, byly provedeny rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, byl osazen elektrický zásobníkový ohřívač TUV.

Nemovitost je starší, konstrukce domu jsou staré, stav objektu vyžaduje provést rozsáhlejší stavební úpravy. Všechny konstrukce jsou dokončené.

Více informací viz Znalecký posudek.

 

Vyřizuje: Ing. Tereza Otáhalová

Náleží k řízení

Mrňka Bohumír - Insolvenční řízení - probíhající

Dlužník:
Mrňka Bohumír
IČ:
42287219
Spisová značka:
Insolvenční správce:
Insolvency Project v.o.s.

Filtrování výsledků

od do
| |