K prodeji - Prodej RD č.p. 27 a RD č.p. 47 v obci Ludmírov

Prodej RD č.p. 27 a RD č.p. 47 v obci Ludmírov

Vloženo:
23.01.2017
Naposledy upraveno:
23.01.2017
Ident. číslo:
Lokalita:
okres Prostějov
Způsob prodeje:
Mimo dražbu
Cena:
184 000 Kč
Prodej RD č.p. 27 a RD č.p. 47 v obci Ludmírov
Prodej RD č.p. 27 a RD č.p. 47 v obci Ludmírov

Bližší informace

V rámci insolvenčního řízení nabízíme k prodeji dva rodinné domy s příslušenstvím v místní částí Ponikev.

Jedná se o stavbu objektu, který je v katastru nemovitostí evidován jako rodinný dům č.p. 27. Objekt byl však v minulosti přebudován na stolařskou dílnu, k tomuto účelu je objekt svým stavebně technickým uspořádáním vybaven a byl takto využíván. V současné době je objekt delší dobu nevyužívaný. Jedná se o nepodsklepený, jednopodlažní objekt, obdélníkového půdorysu, zastřešený sedlovou střechou, bez podkroví, s půdním prostorem.Přístup do objektu je možný z prostoru veřejné komunikace na cestu vedle objektu č.p. 27 a odtud do prostoru dílny. Terén v prostoru objektu č.p. 27 je rovinný. Příslušenství objektu č.p. 27 tvoří venkovní úpravy: Přípojka dešťové kanalizace, přípojka elektro a manipulační zpevněná plocha.Na stavbě objektu č.p. 27 nevázne žádné věcné břemeno Pozemek pod stavbou objektu č.p. 27 je ve vlastnictví jiného vlastníka - Obec Ludmírov, č. p. 56, 79855 Ludmírov

V okolí objektu č.p. 27 se nachází další oceňovaný objekt č.p. 47, který slouží jako sklad materiálu, ve vzdálenějším okolí je zástavba tvořená rodinnými domy.

Inženýrské sítě se nacházejí v blízkosti v prostoru příjezdových komunikací. Objekt není nijak ekologicky zatížen, nenachází se v oblasti přírodních katastrof, ani v oblasti nadměrného výskytu radonu. Nemovitost je částečně ovlivňována hlukem z blízké silnice, což není pro daný provoz limitující. Objekt byl postaven cca v roce 1930, jeho stáří ke dni ocenění je tedy cca 86 let. Před cca 20 lety bylo provedeno jeho přebudování na stolařskou dílnu, byly provedeny vnitřní rozvody elektroinstalace. Od té doby nebyly prováděny žádné stavební úpravy. Jedná se o starší objekt s provedenými stavebními úpravami, využitelný jen pro skladovací účely, nebo pro lehkou výrobu. Všechny konstrukce jsou dokončené.

Více informací viz znalecký posudek.

 

Vyřizuje: Ing. Tereza Otáhalová

Náleží k řízení

Mrňka Bohumír - Insolvenční řízení - probíhající

Dlužník:
Mrňka Bohumír
IČ:
42287219
Spisová značka:
Insolvenční správce:
Insolvency Project v.o.s.

Filtrování výsledků

od do
| |