K prodeji - Prodej skladů ACHP

Prodej skladů ACHP

Vloženo:
09.05.2016
Naposledy upraveno:
19.05.2016
Ident. číslo:
Lokalita:
okres Ústí nad Orlicí
Způsob prodeje:
Dražba
Cena:
1 660 000 Kč
Prodej skladů ACHP
Prodej skladů ACHP Prodej skladů ACHP

Bližší informace

Sklad - hala na č. parc. 83/1
Sklad byl vybudován na základových pasech bez podsklepení a podkroví. Obvodové nosné konstrukce jsou ze dřevěných ramenátů se šikmými stěnami opláštěnými osikocementovými vlnitými deskami. Zastřešení je taktéž dřevěným sedlovým krovem ze dřevěných vazníků, pokrytých osinkocementovými deskami. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Vrata osazena dřevěná. Podlahové konstrukce jsou z betonové mazaniny. Zadní část haly je částečně vybagrována a proveden prostor pro katr, který byl v hale umístěn předešlými vlastníky. Tento katr je demontován. Do haly je zaveden elektrický proud 230/400 V. Hala sloužila k uskladnění zemědělských produkt - obilí a dále hnojiv pytlovaných. Celkový stav objektu svědčí o nedostatečné údržbě jak obvodového pláště stěn tak střešního pláště. Hala byla vybudována v sedmdesátých letech minulého století. Na základě provedeného propočtu, celkového stavu haly stanovuji 320,- Kč/m2 zastavěné plochy včetně opotřebení.

Sklad - hala s přístřeškem na č. parc. 97 a č. parc. 98
Sklad sypkých hnojiv volně ložených postavený kolem roku 1970 na základových patkách a základových pasech ze dřevěné konstrukce sloupového typu se sedlovým zastřešením dřevěným krovem sedlového typu se střešní krytinou z osinkocementových šablon.. Podlahové konstrukce betonové, obvodové nosné konstrukce dřevěné jednostranné opláštění z vnitřní strany na nosných sloupech. Vnitřní rozčlenění na jednotlivé sekce taktéž ze dřevěných konstrukcí. Klempířské konstrukce po obvodě značně devastované neplnící svou funkci, taktéž hromosvody. Objekt je napojen na elektrický proud - vnitřní osvětlení. K hale patří přistřešek, který slouží k naskladňování sypkého materiálu a zajetí nákladních vozidel pod pultovým zastřešením, taktéž dřevěné konstrukce. Stavba je ve špatném technickém stavu - nosné konstrukce ve spodní části napadeny hnilobou a obvodové konstrukce poškozeny agresivními chemikáliemi, které byly v objektu skladovány. V posledním období používáno ke skladování posypového materiálu na komunikace - soli. Nebezpečí ekologické zátěže na základě používání skladovaného materiálu v minulosti!

 

Objekty zpeněžujeme prostřednictvím dražební společnosti: DRAŽBY EU s.r.o.

Vyřizuje: Ing. Denisa Němcová

Náleží k řízení

Kaplan Jaroslav - Insolvenční řízení - probíhající

Dlužník:
Kaplan Jaroslav
Spisová značka:
Insolvenční správce:
Insolvency Project v.o.s.

Filtrování výsledků

od do
| |