K prodeji - Prodej výrobního objektu a pozemků v obci Konice

Prodej výrobního objektu a pozemků v obci Konice

Vloženo:
23.01.2017
Naposledy upraveno:
23.01.2017
Ident. číslo:
Lokalita:
okres Prostějov
Způsob prodeje:
Mimo dražbu
Cena:
2 920 000 Kč
Prodej výrobního objektu a pozemků v obci Konice

Bližší informace

V rámci insolvenčního řízení nabízíme k prodeji výrobní objekt a pozemky. Nemovitosti se nacházejí ve městě Konice, na okraji zastavěného území města Konice.

Jedná se o stavbu objektu čp. 463 a o stavbu objektu bez čp/če na p.č. 1863/2. Oba tyto objekty tvoří jednotný funkční celek a jsou společně využívány jako stolařská dílna s administrativním zázemím. Část objektu s č.p. 463 je nepodsklepená dvoupodlažní, půdorysu písmene L, zastřešená sedlovou střechou. Část objektu bez čp/če na p.č. 1863/2 je nepodsklepená, jednopodlažní, zastřešená sedlovou střechou. K objektu též náleží zděná jednopodlažní přístavba na p.č. 1861, která je zastřešena sedlovou střechou.

V objektu není zabudována technologie, veškeré strojní vybavení je mobilní. Příslušenství výrobního objektu tvoří venkovní úpravy: přípojka dešťové a splaškové kanalizace do městské kanalizace, přípojka vody z městského vodovodu, přípojka elektro a manipulační zpevněná plocha.

Ve vlastnictví vlastníka stavebního objektu jsou i pozemky p.č. 1863/1, p.č. 760/2, p.č. 761/2, p.č. 762/2, p.č. 1922/2, p.č. 1963/2 a p.č. 1863/5, které tvoří jednotný funkční celek.

Inženýrské sítě se nacházejí v blízkosti v prostoru příjezdové komunikace.

Pozemky p.č. 760/2, p.č. 761/2 a p.č. 762/2 jsou zatíženy věcným břemenem chůze a jízdy ve prospěch sousední parcely.

Pozemky p.č. 761/2 a p.č. 762/2 jsou zatíženy věcným břemenem zřizování a provozování vedení zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění kabelového vedení NN, nadzemního vedení NN a podpěrného bodu.

Pozemek p.č. 1863/1 je zatížen věcným břemenem jízdy průjezdu přes p.č. 1863/1 ve prospěch Emilie Faltýnkové RČ. 306106/429 a jejího přímého dědice.

Všechna tato věcná břemena neomezují provozování nemovitosti jako stolařské dílny.

Část objektu na p.č. 1863/1 byla zkolaudována v roce 2002, zbývající část objektu byla postavena postupně v letech 2006, 2008, 2010 a 2014, přičemž stavební práce z let 2008, 2010 a 2014 nebyly dosud zkolaudovány. Na objektu byla provedena tematická kontrola Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, při které byly na nejnověji řízených částech nemovitosti zjištěny závady v oblasti požární bezpečnosti s postupy jejich nápravy, což vyžaduje provedení dalších stavebních prací.

Objekt je po odstranění těchto závad využitelný pro lehkou výrobu.

Více informací viz znalecký posudek.

 

Vyřizuje: Ing. Tereza Otáhalová

 

Náleží k řízení

Mrňka Bohumír - Insolvenční řízení - probíhající

Dlužník:
Mrňka Bohumír
IČ:
42287219
Spisová značka:
Insolvenční správce:
Insolvency Project v.o.s.

Filtrování výsledků

od do
| |